TRANG THIẾT BỊ CHO PHÒNG XÉT NGHIỆM PCR TÔM

Toàn bộ thiết bị cho 1 labo  PCR tôm – tổng chi phí khoảng 150 triệu đồng

1 Máy PCR – Nhật sản xuất

2 Máy Li Tâm (Mỹ)

3 Máy điện di ( Nhật) và máy soi Gel ( Hàn Quốc)

4. Các Pipet và dụng cụ khác

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI