Viện LOCI nghiên cứu thành công bộ thuốc thử phát hiện nhanh Virut WSSV

Những năm gần đây tình hình bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, trong đó bênh đốm trắng (WSSV) Những năm gần đây tình hình bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, trong đó bênh đốm trắng (WSSV) Những năm...
Chi tiết

Phương pháp xét nghiệm bệnh tôm nhanh, đơn giản

Mới đây, Viện Sinh học phân tử Loci đã cho ra mắt phương pháp LAMP PCR để kiểm tra nhanh các bệnh trên tôm. Đặc biệt, phương pháp mới này có thể phát hiện tất cả tác nhân gây bệnh...
Chi tiết

Multiplex PCR Phát Hiện 5 Tác Nhân DNA Gây Bệnh Trên Tôm

Trong những năm gần đây ngành nuôi tôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, năng xuất nuôi tôm thấp bênh tôm Trong những năm gần đây ngành nuôi tôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, năng xuất nuôi tôm thấp...
Chi tiết

Viện LOCI nghiên cứu thành công bộ thuốc thử phát hiện nhanh Virut WSSV

Những năm gần đây tình hình bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, trong đó bênh đốm trắng (WSSV) Những năm gần đây tình hình bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, trong đó bênh đốm trắng (WSSV) Những năm...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI