MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN TÔM NUÔI

Ngành công nghiệp nuôi tôm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển rất nhanh chóng. Cùng với việc mở rộng qui mô sản xuất, mức độ thâm canh hoá ngày càng cao đã dẫn...
Chi tiết

CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG TÔM BỐ MẸ

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, kết quả điều tra 5 tháng đầu năm 2017 cho thấy, diện tích tôm trên cả nước bị bệnh đốm trắng là 1.656,2ha, chiếm khoảng 14,5% diện tích thiệt hại, trong đó...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI