MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN TÔM NUÔI

Ngành công nghiệp nuôi tôm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển rất nhanh chóng. Cùng với việc mở rộng qui mô sản xuất, mức độ thâm canh hoá ngày càng cao đã dẫn...
Chi tiết

CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG TÔM BỐ MẸ

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, kết quả điều tra 5 tháng đầu năm 2017 cho thấy, diện tích tôm trên cả nước bị bệnh đốm trắng là 1.656,2ha, chiếm khoảng 14,5% diện tích thiệt hại, trong đó...
Chi tiết

Viện LOCI nghiên cứu thành công bộ thuốc thử phát hiện nhanh Virut WSSV

Những năm gần đây tình hình bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, trong đó bênh đốm trắng (WSSV) là tác nhân chính gây thiệt hại nặng nề trên tôm nuôi. Hiện nay PCR và realtime PCR là các phương...
Chi tiết

Phương pháp xét nghiệm bệnh tôm nhanh, đơn giản

Mới đây, Viện Sinh học phân tử Loci đã cho ra mắt phương pháp LAMP PCR để kiểm tra nhanh các bệnh trên tôm. Đặc biệt, phương pháp mới này có thể phát hiện tất cả tác nhân gây bệnh...
Chi tiết

Multiplex PCR Phát Hiện 5 Tác Nhân DNA Gây Bệnh Trên Tôm

Trong những năm gần đây ngành nuôi tôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, năng xuất nuôi tôm thấp bênh tôm phát tán. Các tác nhân gây bệnh chính trên tôm bao gồm: WSSV (đốm trắng), EMS (bệnh chết sớm...
Chi tiết

Viện LOCI nghiên cứu thành công bộ thuốc thử phát hiện nhanh Virut WSSV

Những năm gần đây tình hình bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, trong đó bênh đốm trắng (WSSV) là tác nhân chính gây thiệt hại nặng nề trên tôm nuôi. Hiện nay PCR và realtime PCR là các phương...
Chi tiết

Phương pháp xét nghiệm bệnh tôm nhanh, đơn giản

Mới đây, Viện Sinh học phân tử Loci đã cho ra mắt phương pháp LAMP PCR để kiểm tra nhanh các bệnh trên tôm. Đặc biệt, phương pháp mới này có thể phát hiện tất cả tác nhân gây bệnh...
Chi tiết

Phương pháp xét nghiệm bệnh tôm nhanh, đơn giản

Mới đây, Viện Sinh học phân tử Loci đã cho ra mắt phương pháp LAMP PCR để kiểm tra nhanh các bệnh trên tôm. Đặc biệt, phương pháp mới này có thể phát hiện tất cả tác nhân gây bệnh...
Chi tiết

Multiplex PCR Phát Hiện 5 Tác Nhân DNA Gây Bệnh Trên Tôm

Trong những năm gần đây ngành nuôi tôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, năng xuất nuôi tôm thấp bênh tôm Trong những năm gần đây ngành nuôi tôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, năng xuất nuôi tôm thấp...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI