EHP – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện vi bào tử trùng  Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)trên mẫu thử dựa trên sản phẩm PCR đặc hiệu có kích thước là...
Chi tiết

AHPND – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện cùng lúc vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus và gen độc lực gây bệnh  hoại tử gan...
Chi tiết

IHHNV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện virus gây hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan tạo lập biểu mô...
Chi tiết

IMNV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện sự hiện diện của infectious myonecrosis virus (IMNV) gây bệnh hoại tử cơ trong mẫu...
Chi tiết

TSV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi được thiết kế xác định sự có mặt của virus Taura (TSV) trong mẫu thử dựa trên sản phẩm PCR...
Chi tiết

YHV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu  khuếch đại trình tự trên virus yellow head disease (YHV) gây bệnh đầu vàng,  kết hợp với điện di...
Chi tiết

WSSV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện virus WSSV gây bệnh đốm trắng  trên tôm nuôi dựa trên sản phẩm PCR đặc...
Chi tiết

AHPND/EHP/WSSV – Multiplex Real time PCR KIT

Hướng dẫn sử dụng bộ kit EMS/EHP/WSSV - Multiplex Real time PCR KIT Bộ thuốc thử phát hiện cùng lúc EMS-EHP-WSSV trên tôm Nguyên tắc Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân...
Chi tiết

AHPND/WSSV – Multiplex Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử Multiplex real time PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm: Vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus (VP) mang gen độc lực gây hoại tử gan tụy cấp AHPND,EMS/ Virus đốm trắng WSSV....
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI