Bộ ly trích DNA&RNA từ mẫu tôm

Toàn bộ bộ kit xét nghiệm cung cấp bởi viện LOCI đều có ưu điểm vượt trội là khả năng kháng ức chế. Chúng tôi cung cấp kèm với bộ kit xét nghiệm là bộ ly trích nhanh DNA&RNA Q-PREP....
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI