TSV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi được thiết kế xác định sự có mặt của virus Taura (TSV) trong mẫu thử dựa trên sản phẩm PCR...
Chi tiết

YHV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu  khuếch đại trình tự trên virus yellow head disease (YHV) gây bệnh đầu vàng,  kết hợp với điện di...
Chi tiết

WSSV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện virus WSSV gây bệnh đốm trắng  trên tôm nuôi dựa trên sản phẩm PCR đặc...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI