HPV SHRIMP – PCR KIT

Bộ thuốc thử phát hiện Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) trên tôm PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện virus HPV  trên tôm nuôi...
Chi tiết

EHP/AHPND/WSSV – Multiplex PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm: vi...
Chi tiết

EHP/EMS – Multiplex PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 2 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm:...
Chi tiết

AHPND/IHHNV/WSSV – Multiplex PCR KIT

  PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên...
Chi tiết

AHPND/WSSV – Multiplex PCR KIT

  PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 2 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên...
Chi tiết

EHP – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện vi bào tử trùng  Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)trên mẫu thử dựa trên sản phẩm PCR đặc hiệu có kích thước là...
Chi tiết

AHPND – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện cùng lúc vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus và gen độc lực gây bệnh  hoại tử gan...
Chi tiết

IHHNV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện virus gây hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan tạo lập biểu mô...
Chi tiết

IMNV – PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện sự hiện diện của infectious myonecrosis virus (IMNV) gây bệnh hoại tử cơ trong mẫu...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI