IMNV- Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử Real time PCR có khả năng phát hiện sự  hiện diện của infectious myonecrosis virus (IMNV) gây bệnh hoại tử cơ trong mẫu thử dựa trên  màu huỳnh quang đặc hiệu. Kết quả được đọc trực tiếp...
Chi tiết

AHPND/EHP/WSSV – Multiplex Real time PCR KIT

Hướng dẫn sử dụng bộ kit EMS/EHP/WSSV - Multiplex Real time PCR KIT Bộ thuốc thử phát hiện cùng lúc EMS-EHP-WSSV trên tôm Nguyên tắc Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân...
Chi tiết

AHPND/WSSV – Multiplex Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử Multiplex real time PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm: Vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus (VP) mang gen độc lực gây hoại tử gan tụy cấp AHPND,EMS/ Virus đốm trắng WSSV....
Chi tiết

YHV/TSV/IMNV- Multiplex Real time PCR KIT

  Bộ thuốc thử Multiplex real time PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm: Virus  gây bệnh đầu vàng (YHV)/ Virus gây bệnh taura (TSV)/Virus gây bệnh hoại tử cơ...
Chi tiết

EHP- Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử Real time PCR có khả năng phát hiện vi bào tử trùng EHP trên tôm bởi  màu huỳnh quang đặc hiệu, kết quả được đọc trực tiếp bằng hệ thống máy realtime PCR. Mã sản phẩm: SDL012 Yêu...
Chi tiết

AHPND- Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử có khả năng phát hiện vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus và gen độc lực gây bệnh  hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) hay còn gọi là hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS). Mỗi tác nhân gây bệnh...
Chi tiết

YHV- Real time PCR KIT

  Bộ thuốc thử Real time PCR có khả năng phát hiện virus YHV gây bệnh đầu vàng trên tôm bởi  màu huỳnh quang đặc hiệu, kết quả được đọc trực tiếp bằng hệ thống máy realtime PCR. Mã sản...
Chi tiết

WSSV- Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử Real time PCR có khả năng phát hiện sự hiện diện của virus gây bệnh đốm trắng (white spot disease virus- WSSV) dựa trên  màu huỳnh quang đặc hiệu. Kết quả được đọc trực tiếp bằng hệ...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI