KIT XÉT NGHIỆM BỆNH TÔM

Hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học phân tử tại Việt Nam, Viện Sinh Học Phân Tử LOCI bên cạnh việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm bệnh tôm, chúng tôi còn cung cấp đến quý khách các bộ...
Chi tiết

TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM PCR / Realtime-PCR

Đáp ứng nhu cầu tự trang bị một phòng xét nghiệm phù hợp với điều kiện thực thế, hiệu quả , chính xác, viện LOCI hỗ trợ đến quý khách hàng chương trình: "TƯ VẤN  XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM...
Chi tiết

HPV SHRIMP – PCR KIT

Bộ thuốc thử phát hiện Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) trên tôm PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh.  Hệ thống mồi đặc hiệu phát hiện virus HPV  trên tôm nuôi...
Chi tiết

DANH MỤC SẢN PHẨM

Với các dòng sản phẩm chuẩn mực nhưng vượt trội, Viện Sinh Học Phân Tử LOCI tin tưởng đưa công nghệ chuẩn đoán Nhanh – Kịp Thời – Chính Xác đến từng ao tôm,  góp phần tiến đến “ngành nông...
Chi tiết

IMNV- Real time PCR KIT

Bộ thuốc thử Real time PCR có khả năng phát hiện sự  hiện diện của infectious myonecrosis virus (IMNV) gây bệnh hoại tử cơ trong mẫu thử dựa trên  màu huỳnh quang đặc hiệu. Kết quả được đọc trực tiếp...
Chi tiết

EHP/AHPND/WSSV – Multiplex PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm: vi...
Chi tiết

EHP/EMS – Multiplex PCR KIT

PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 2 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên tôm:...
Chi tiết

AHPND/IHHNV/WSSV – Multiplex PCR KIT

  PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 3 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên...
Chi tiết

AHPND/WSSV – Multiplex PCR KIT

  PCR- phương pháp xét nghiệm chuẩn mực cho phép phát hiện sớm, chính xác các tác nhân gây bệnh. Bộ thuốc thử Multiplex PCR có khả năng phát hiện cùng lúc 2 tác nhân thường xuyên gây bệnh trên...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI