Multiplex PCR Phát Hiện 5 Tác Nhân DNA Gây Bệnh Trên Tôm

Trong những năm gần đây ngành nuôi tôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, năng xuất nuôi tôm thấp bênh tôm phát tán. Các tác nhân gây bệnh chính trên tôm bao gồm: WSSV (đốm trắng), EMS (bệnh chết sớm do vi khuẩn), IHHNV (bênh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu). Hiện nay PCR và realtime PCR là 2 phương pháp chính dùng xét nghiệm bệnh tôm, tuy nhiên mỗi loại bệnh lại yêu cầu các chu trình nhiệt PCR khác nhau, thuốc thử khác nhau và quy trình phát hiện cũng khác nhau. Đòi hỏi của thưc tế hiện nay là cần có phương pháp xác định các tác nhân này nhanh chóng và tiện lợi, nhằm kiểm tra các tác nhân này thường xuyên.

Trên tinh thần đó, Viện LOCI chúng tôi đã phát triển thành công bộ thuốc thử Multiplex PCR phát hiện cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh trên tôm trong cùng quy trình ly trích DNA, cùng một quy trình PCR và phát hiện sản phẩm.


 Với phương pháp này chúng ta có thể phát hiện 5 tác nhân DNA gây bệnh trên tôm trong cùng 1 lần PCR, điều này giúp tiết kiệm chi phí hóa chất xét nghiệm và công xét nghiệm.


Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI