[26/06/17] – anh Hổ – Bạc Liêu

Câu hỏi: Tôi có trang trại giống nhỏ, muốn nuôi tôm sạch bệnh cung cấp cho người dân. Tôm mẹ được tôi mua với giá thành cao được kiểm tra bệnh trước khi nhập, nhưng lứa tôm post ra đời...
Chi tiết

MBV – LOCI LAMP PCR

LAMP PCR là phương pháp PCR đơn giản sử dụng enzyme đẳng nhiệt Bst polymerase. DNA của virus MBV tác nhân gây bệnh còi trong mẫu thử được nhân lên hàng trăm tỷ bản sao, làm thay đổi màu của...
Chi tiết

BỆNH CÒI MBV

1.TÁC NHÂN Do  Penaeus monodon baculovirus. Loài nhiễm bệnh: Chủ yếu gây bệnh trên P.Monodon và P.merguiensis, nhiễm trên tôm thẻ chân trắng nhưng không thể hiện dấu hiệu bệnh . Bệnh xuất hiện ở giai đoạn mysis, tôm giống,...
Chi tiết

TSV – LOCI LAMP PCR

 LAMP PCR là phương pháp PCR đơn giản sử dụng enzyme đẳng nhiệt Bst polymerase cho phép phát hiện sớm và chính xác virus TSV.  RNA tách chiết từ mẫu thử (mẫu tôm) được cho vào PCR mix, sự có...
Chi tiết

VP – LOCI LAMP PCR

 LAMP PCR là phương pháp PCR đơn giản sử dụng enzyme đẳng nhiệt Bst polymerase cho phép phát hiện sớm và chính xác IHHNV.  DNA tách chiết từ mẫu thử (mẫu tôm) được cho vào PCR mix, sự có mặt...
Chi tiết

YHV – LOCI LAMP PCR

 LAMP PCR là phương pháp PCR đơn giản sử dụng enzyme đẳng nhiệt Bst polymerase cho phép phát hiện sớm và chính xác YHV.  RNA tách chiết từ mẫu thử (mẫu tôm) được cho vào PCR mix, sự có mặt...
Chi tiết

WSSV – LOCI LAMP PCR

 LAMP PCR là phương pháp PCR đơn giản sử dụng enzyme đẳng nhiệt Bst polymerase cho phép phát hiện sớm và chính xác virus gây bệnh đốm trắng WSSV.  DNA tách chiết từ mẫu thử (mẫu tôm) được cho vào...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI