Kháng sinh mới được chọn lọc thông qua các Microbiome nhân

Hầu hết các loại thuốc kháng sinh sử dụng ngày nay đều dựa trên các phân tử tự nhiên được sản xuất bởi vi khuẩn – và được sự gia tăng của kháng kháng sinh tạo một nhu cầu cấp thiết để tìm thêm kháng sinh mới của họ.

Hầu hết các loại thuốc kháng sinh sử dụng ngày nay đều dựa trên các phân tử tự nhiên được sản xuất bởi vi khuẩn – và được sự gia tăng của kháng kháng sinh tạo một nhu cầu cấp thiết để tìm thêm kháng sinh mới của họ. Tuy nhiên, nghiên cứu  các vi khuẩn để sản xuất thuốc kháng sinh mới là một đề xuất khó khăn. Hầu hết các vi khuẩn sẽ không phát triển trong phòng thí nghiệm. Và ngay cả khi họ làm, hầu hết các gen gây ra cho họ để tung ra những phân tử có tính kháng sinh không bao giờ được hoạt động .

 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rockefeller đã tìm thấy một con đường xung quanh những vấn đề này, tuy nhiên. Bằng cách sử dụng các phương pháp tính toán để xác định các gen trong bộ gen của vi khuẩn ought để sản xuất các hợp chất kháng sinh và sau đó tổng hợp các hợp chất, họ đã có thể khám phá ra hai loại thuốc kháng sinh mới đầy hứa hẹn mà không cần phải nuôi cấy một loại vi khuẩn duy nhất.

 

Nhóm nghiên cứu, được dẫn dắt bởi Sean Brady, người đứng đầu phòng thí nghiệm mã hóa gen phân tử nhỏ, bắt đầu bằng việc trog cơ sở dữ liệu công bố công khai cho các bộ gen của vi khuẩn cư trú trong cơ thể con người. Sau đó, họ sử dụng phần mềm máy tính chuyên dụng để quét hàng trăm những gen cho các cụm gen đã có khả năng để sản xuất các phân tử được gọi là peptide không ribosome hình thành cơ sở của nhiều loại thuốc kháng sinh. Họ cũng sử dụng các phần mềm để dự đoán cấu trúc hóa học của các phân tử mà các cụm gen phải sản sinh.

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI