Hỗ trợ thực hành LAMP PCR

Hướng dẫn thực hành sử dụng các thiết bị cho lamp PCR

  1.  Hướng dẫn sử dụng Máy ủ nhiệt của Viện Loci

2 Hướng dẫn sử dụng Máy ly tâm

3 Hướng dẫn sử dụng Pipet

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI