Hình ảnh các vậu động Protein trong quá trình vận chuyển đường

Một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Kazuya Kikuchi, giáo sư tại Trường đại học Kỹ thuật, Đại học Osaka, làm rõ vai trò của một chuỗi N-glycan trên loại đường vận chuyển 4 (GLUT4)

Một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Kazuya Kikuchi, giáo sư tại Trường đại học Kỹ thuật, Đại học Osaka, làm rõ vai trò của một chuỗi N-glycan trên loại đường vận chuyển 4 (GLUT4) bằng cách phát triển một phương pháp để hình tượng trao đổi nội bào của các protein.

Các rối loạn GLUT4 chuyển đoạn được biết đến có liên quan với sự khởi đầu của bệnh tiểu đường type II. GLUT4 được chuyển lên màng tế bào để đáp ứng với kích thích insulin và chiếm glucose trong máu, giảm lượng đường trong máu. Vai trò của chuỗi N-glycan trên GLUT4 trong trao đổi nội bào đã thu hút sự chú ý trong những năm gần đây.

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI