DANH MỤC SẢN PHẨM

Với các dòng sản phẩm chuẩn mực nhưng vượt trội, Viện Sinh Học Phân Tử LOCI tin tưởng đưa công nghệ chuẩn đoán Nhanh – Kịp Thời – Chính Xác đến từng ao tôm,  góp phần tiến đến “ngành nông nghiệp nuôi trồng thủy sản sạch bệnh”

Viện LOCI cung cấp bên dưới danh sách các sản phẩm hiện có. Hãy hiên lạc với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ xây dựng một phòng xét nghiệm chuẩn mực- hiệu quả- kinh phí thấp.

Click vào tên sản phẩm để có thông tin chi tiết.

STTTên sản phẩmMã code
01 EMS/ IHHNV/WSSV multiplex PCR kitMDT001
02EMS/WSSV multiplex PCR kitMDT002
03EHP/EMS multiplex PCR kitMDT003
04EHP/EMS/WSSV multiplex PCR kitMDT016
05EMS- PCR kitSDT004
06 EHP- PCR kitSDT005
07IHHNV- PCR kitSDT006
08WSSV- PCR kitSDT007
09 IMNV- PCR kitSDT008
10TSV- PCR kitSDT009
11YHV- PCR kitSDT010
12EHP/EMS/WSSV multiplex realtime PCR kitMDL011
13EMS/WSSV multiplex realtime PCR kitMDL017
14YHV/TSV/IMNV multiplex realtime PCR kitMDL018
15EHP realtime PCR kitSDL012
16EMS realtime PCR kitSDL013
17WSSV realtime PCR kitSDL014
18YHV realtime PCR kitSDL015
19IMNV realtime PCR kitSDL019
19EMS – LOCI LAMP PCR LA020
20IHHNV – LOCI LAMP PCR LA021
21TSV – LOCI LAMP PCR LA022
22VP – LOCI LAMP PCR LA023
23WSSV – LOCI LAMP PCR LA024
24YHV – LOCI LAMP PCR LA025

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI