TRANG THIẾT BỊ CHO PHÒNG XÉT NGHIỆM PCR TÔM

Toàn bộ thiết bị cho 1 labo  PCR tôm - tổng chi phí khoảng 150 triệu đồng 1 Máy PCR - Nhật sản xuất 2 Máy Li Tâm (Mỹ) 3 Máy điện di ( Nhật) và máy soi Gel (...
Chi tiết

TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM PCR / Realtime -PCR

Để đáp ứng nhu cầu tự trang bị một phòng xét nghiệm phù hợp với điều kiện thực thế, hiệu quả , chính xác, viện LOCI hỗ trợ đến quý khách hàng: "TƯ VẤN  XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM PCR/...
Chi tiết

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI