Bộ ly trích thô DNA&RNA từ mẫu tôm

Toàn bộ bộ kit xét nghiệm cung cấp bởi viện LOCI đều có ưu điểm vượt trội là khả năng kháng ức chế. Chúng tôi cung cấp kèm với bộ kit xét nghiệm là bộ ly trích nhanh DNA&RNA Q-PREP.

Nguyên tắc

Phương pháp dựa trên sự kết hợp của 2 phương pháp cơ học (nghiền), nhiệt (1000C trong 10 phút) và phương pháp hóa học để giải phóng acide nucleic từ tế bào. Phương pháp này có ưu điểm là ly trích được cả DNA và RNA từ mẫu thử trong cùng một lần ly trích một cách nhanh chóng.

 

Phạm vi áp dụng: Áp dụng ly trích DNA&RNA từ mẫu tôm dùng cho xác định các bệnh trên tôm bằng các bộ kit do Viện Sinh Học Phân Tử LOCI nghiên cứu và phát triển

Hướng dẫn sử dụng: DNA-RNA Qprep-2017( download tại đây)

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI